From

Kamerdebat illegalenkwestie

    Pechtold wil van Zijlstra weten waar hij gemeenten op wil korten als ze niet mee werken met het akkoord. "Worden gemeenten bijvoorbeeld gekort op het budget van de WMO (zorgbudget red.)?"

    Zijlstra: "Ik sluit niets uit. Er lopen veel geldstromen van het Rijk naar de gemeenten. Wil je de poten van het asielbeleid overeind houden, zul je moeten handhaven."