From

Kamerdebat illegalenkwestie

  • Fritsma (PVV) concludeert dat de PvdA als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. "Ongelooflijk dat VVD hierin is getuind, partij heeft helemaal niets binnengehaald."

    De bedoeling van het nog te sluiten bestuursakkoord met de gemeenten is dat er een boeteclausule in komt. Komt die er niet, dan blijft het oude bestuursakkoord staan en daar staat geen boeteclausule in en heeft het kabinet geen stok om mee te slaan, concludeert de PVV.

    Samsom verwacht echter dat de gemeenten zullen meewerken.