Ook CPB komt met sombere cijfers, Nederland verliest aansluiting Live

Het begrotingstekort komt volgend jaar niet uit op 3,7, maar op 3,9 procent. Ook de economische groei voor volgend jaar valt tegen. Waar het CPB in juni nog uitging van een groei van 1 procent, verwacht het planbureau nu een groei van slechts 0,75 procent.

Behalve het begrotingstekort vallen ook de andere cijfers tegen, ten opzichte van de raming van juni. Zo krimpt de economie dit jaar harder (1,25 procent krimp tegenover 1 procent eerder geraamd) en is de economische groei volgend jaar bescheidener dan eerder geraamd (0,75 procent tegenover 1 procent). 

Ook de werkloosheid stijgt meer dan eerder geraamd. Het CPB geeft nu ook cijfers over de werkloosheid volgens de 'nationale definitie', zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gebruikt. In die definitie loopt de werkloosheid volgend jaar op naar 9,25 procent.

Ook de groei van de voor Nederland relevante wereldhandel valt tegen. Werd in juni nog een groei volgend jaar van 4,25 procent geraamd, nu wordt uitgegaan van 3,75 procent. 

De consumptie van huishoudens daalt ook volgend jaar nog met 0,75 procent in plaats van de eerder geraamde stabilisering.

Het begrotingstekort voor dit jaar komt uit op 3 procent, waar eerder met 3,5 procent rekening werd gehouden. Dat komt doordat een deel van de kosten van de nationalisatie van SNS niet onder het begrotingstekort meetellen.

Enkele andere opvallende cijfers uit de ramingen:
De prijzen zullen volgend jaar verder stijgen. De prijsindex was vorig jaar 115 en zal in 2014 stijgen naar 117,5.
De koopkracht van de modale alleenverdiener gaat er met 1,25 procent op achteruit.
Gerekend over alle huishoudens blijft de koopkracht gelijk.

De tussenraming van het CPB is bedoeld om het kabinet bij het opstellen van de begroting te voorzien van de allerlaatste economische cijfers. In de raming is door het CPB geen rekening gehouden met de extra bezuinigingen met een omvang van 6 miljard euro die het kabinet nog moet invullen.

Volgende week is daarover opnieuw overleg tussen de top van het kabinet en de top van de regeringsfracties VVD en PvdA. Het kabinet heeft eerder al besloten 6 miljard euro te bezuinigen op de begroting van volgend jaar, wat de uitkomst van de huidige tussenraming ook zou zijn. Berichten deze week dat het kabinet 8 miljard euro zou willen bezuinigen werden door vicepremier Lodewijk Asscher woensdag op Twitter als 'onzin' betiteld.
NOS-fragment over CPB-ramingen
door Marco Visser Aan woensdag 14 augustus 2013 op 12:09

Reacties

Minister van financiën Jeroen Dijselbloem noemt de cijfers niet verrassend, maar toch teleurstellend, omdat je hoopt dat de economie sneller herstelt". Het belangrijkste probleem van Nederland is volgens hem gelegen in de problemen op de woningmarkt. "" Die remmen het herstel erg". 
De problematiek heeft ook "een geweldig negatief effect op het consumentenvertrouwen".

Dijsselbloem gaf verder aan dat er niet meer zal worden bezuinigd dan de eerder aangekondigde 6 miljard euro. Het kabinet wil op Prinsjesdag komen met een stimuleringspakket en met nieuwe maatregelen om de woningmarkt los te trekken, zo zei de PvdA-minister.

Bij dat stimuleringspakket gaat het niet om miljarden van de overheid, want die zijn er volgens Dijsselbloem niet. Het kabinet wil met onder meer met fiscale maatregelen pensioenfondsen en burgers verleiden om hun vermogen in Nederland te investeren.
"Er zijn vermogens beschikbaar die in buitenland zijn geïnvesteerd, of helemaal niet. Die gewoon zijn gestald. Dat doen we in Nederland heel veel; we zijn goed in sparen en potjes vormen. Als we dat geld kunnen losmaken door de fiscale behandeling te veranderen, kan dat een geweldige stimulans zijn voor de economie."

Optimisme komt van minister van economische zaken Henk Kamp. "De economische krimp vlakt in het tweede kwartaal verder af en de lichte groei van de export is hoopgevend. Het feit dat de Franse en Duitse economie weer groeien is goed voor de vooruitzichten van de Nederlandse exportsector.'' 
De VVD-bewindsman voegde er aan toe dat het voor het herstel van de economie noodzakelijk is dat het kabinet doorgaat met het doorvoeren van hervormingen die de economie versterken.

Henk Nijboer, woordvoerder financiën PvdA: ,,De economische cijfers blijven zorgelijk. De werkloosheid blijft oplopen. Het vooruitzicht is wel dat er weer groei komt vanaf eind dit jaar. De vandaag verschenen cijfers tonen eens te meer aan dat Nederland behoefte heeft aan een pakket maatregelen om de economie te stimuleren en de (jeugd)werkloosheid te bestrijden. Die zaken zijn voor de PvdA het allerbelangrijkst. Naast het gezond maken van de begroting vraagt de PvdA het kabinet daarom om met voorstellen te komen die de werkloosheid terugdringen en de economie versterken op het gebied van de bouw, investeringen, kredietverlening en het bestrijden van (jeugd)werkloosheid. Het kabinet moet daarvoor op Prinsjesdag met een investeringsagenda komen."

De oppositie wil af van lastenverzwaringen. En ziet in de cijfers haar gelijk bevestigd.

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: ,,Het CDA roept het kabinet op om het roer om te gooien. Ondernemers moeten weer lucht krijgen en werk moet weer lonen. Dus een beleid dat ruimte geeft voor structureel economisch en financieel herstel, en geen verdere lastenverzwaringen of banenverslindende nivellering meer. Dat de crisis veel groter is dan VVD en PvdA bij de start dachten weten we al sinds begin dit jaar. Maar het kabinet heeft tot nog toe alleen nog maar sussend de oplossing tot augustus uitgesteld. En in de tussentijd is het alleen maar erger geworden. De combinatie van elkaar opvolgende lastenverzwaringen en nivelleren ten kosten van middeninkomens is een verstikkende keuze gebleken.''

Arnold Merkies van de SP: "Duitsland, Frankrijk en Engeland laten een bescheiden economische groei zien. Dat geldt ook voor de werkloosheid. Je kunt dus niet meer spreken van een Europees probleem, maar van falend Nederlands beleid. Dankzij de keuzes van dit kabinet hebben mensen hier steeds minder te besteden. Alleen in Portugal en Griekenland zijn de reële lonen de afgelopen jaren harder gedaald. Mensen geven steeds minder uit en ook bedrijven durven amper te investeren. Als het kabinet stoïcijns deze bezuinigingen doorzet en alle adviezen van experts in de wind slaat, komen we nooit van deze crisis af."

Wouter Koolmees, D66-Tweede Kamerlid: "We kunnen vandaag constateren dat het het kabinet niet is gelukt om orde op zaken te stellen. De aanpak van Rutte is mislukt. Voortdurende onzekerheid is slecht voor het vertrouwen. Er zouden 10 miljard aan bezuinigingen moeten komen om het tekort onder de 3 procent te brengen. Ik vraag Rutte te stoppen met steeds maar weer nieuwe kortetermijnmaatregelen te nemen. Het kabinet zal nu eindelijk eens met een goed plan met een breed draagvlak moeten komen om onze economie structureel te versterken!"


En vanuit de bonden...

Voorzitter Jaap Smit van het CNVHet kabinet moet oppassen met extra bezuinigingen. Die kunnen slecht uitpakken voor de werkgelegenheid en de koopkracht. En juist meer werk en meer koopkracht zijn essentieel voor structureel herstel. 
"Nu het kabinet toch voor ingrijpen heeft gekozen, herhaal ik; laat het sociaal akkoord met rust en zet onze agenten, ambtenaren en onderwijzers niet nog een jaar op de nullijn. Dat helpt de economie niet'', aldus Smit.

FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin: "Nu nog meer bezuinigen gaat die prille groei weer doodslaan. Het roer moet om. Dit moment vraagt om een investeringsimpuls. Niet slopen maar bouwen."

Econoom Bas Jacbos vreest de cijfers met de 6 miljard aan bezuinigingen nog slechter kunnen uitpakken.


Hoera, Europa is uit de recessie

Ondertussen heeft ook Eurostat de cijfers over de economie in Europa bekend gemaakt. En wat blijkt: de Eurozone is uit de recessie. 


De economie van de eurolanden groeide in het tweede kwartaal voor het eerst in bijna 2 jaar; gemiddeld met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat was iets sterker dan verwacht, economen voorspelden gemiddeld een groei van 0,2 procent. 

De groei werd in de afgelopen maanden vooral gestimuleerd door Duitsland. Europa's grootste economie groeide vorig kwartaal met 0,7 procent, na een stabilisering in de eerste 3 maanden van het jaar. Ook Frankrijk, de op één na grootste economie van de muntunie, deed het met een plus van 0,5 procent beter dan verwacht.

Maar Nederland verliest de aansluiting. CU-Kamerlid Gert-Jan Segers ziet het hoofdschuddend aan.

Het volledige lijstje landen, met de beroerde positie van Nederland:

door Marco Visser on Aug 14, 2013 at 9:55 AM


Het CBS zette vanmorgen de toon met sombere cijfers

Een kort overzicht.
  • Daling werkgelegenheid sterkste sinds 1995
  • Aantal vacatures laagste niveau in 10 jaar
  • Krimp economie met 0,2 procent.
  • Export daalde met 0,3 procent
  • Huishoudens gaven 2,4 procent minder uit

Options

Font Size
Viewer Comments
Sounds
Translate posts and comments.
Who's Blogging
  • Marco VisserMarco Visser